Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/webiart/ffmc.com.ua/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/webiart/ffmc.com.ua/wp-includes/plugin.php on line 601

Кафедра дошкільної освіти

Спеціальність “Дошкільна освіта” існує з 1995 року в структурі філологічного факультету МДУ. У вересні 1995 року було створено кафедру педагогіки та психології, яка спочатку була міжфакультетською та базовою для підготовки фахівців зазначеної спеціальності. З 2001 року відкрито спеціалізовану кафедру дошкільної освіти, яка нині забезпечує фахову підготовку студентів спеціальності “Дошкільна освіта” за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр”.

Сьогодні на кафедрі дошкільної освіти працює високопрофесійний, працездатний колектив викладачів та співробітників, серед яких ті, хто вже має великий досвід роботи у ВНЗ, та молоді викладачі, які оволодівають майстерністю викладацької діяльності, успішно займаючись науковою роботою.

Особливе значення в діяльності кафедри має атмосфера взаєморозуміння, поваги та творчої співпраці, яка притаманна стосункам викладачів та студентів. Колектив працює злагоджено, активно, у чіткому діяльному ритмі. У центрі цієї роботи – особистість майбутнього спеціаліста-гуманітарія: його інтелект, культура, професійна спрямованість, активна життєва позиція.

Спеціальність ліцензована за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр” та акредитована за цими ж освітньо-кваліфікаційними рівнями, що підтверджується відповідними документами.

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, професор К. Й. Щербакова, яка є досвідченим фахівцем у галузі дошкільної освіти, провідним ученим, що має значні теоретичні і практичні результати своєї діяльності, визнані в наукових колах і практичній сфері. Загальний стаж її викладацької роботи у ВНЗ України становить 56 років. На кафедрі дошкільної освіти МДУ професор К. Й. Щербакова працює з 1997 року. За роки професійної діяльності нею підготовлено 8 кандидатів педагогічних наук із дошкільного профілю. Серед них значна кількість висококваліфікованих фахівців сьогодні обіймає керівні посади (завідувачів відповідних кафедр, деканів факультетів, проректорів ВНЗ України). Як завідувач кафедри К. Й. Щербакова організовує і проводить роботу з підготовки молодих учених, здійснює наукове керівництво щодо написання кандидатських дисертацій викладачами кафедри. Із розширенням кількісного і якісного складу кафедра дошкільної освіти вступила в новий етап свого існування, оскільки є можливість реально оцінити роботу, сучасний стан діяльності кафедри, проблеми і перспективи її розвитку.

В основу діяльності кафедри дошкільної освіти покладено такі принципи:

  • формування якісного кадрового складу, здатного забезпечити навчальний процес на високому науково-методичному рівні;
  • пріоритет навчально-методичної роботи з повноцінним і якісним виконанням навчальних програм, проведення конференцій та семінарів, розробка та упорядкування методичних рекомендацій, орієнтованих на перспективні напрямки сучасної педагогіки та психології;
  • створення творчої атмосфери, позитивного психологічного клімату в колективі співробітників і викладачів кафедри, що сприяє прояву творчого потенціалу та підвищенню професійного рівня кожного з них;
  • моральна, духовна відкритість фахівців кафедри, взаємодопомога і підтримка викладачів інших кафедр у вирішенні педагогічних та психологічних проблем у їх роботі та взаємовідносинах зі студентами;
  • реальне ділове співробітництво зі студентами як суб’єктами педагогічного процесу, зацікавленими у професійному зростанні, здобутті конкурентоспроможності та кваліфікації;
  • відкритість педагогічного колективу кафедри до наукового та навчального співробітництва з колегами інших ВНЗ, взаємного обміну досвідом навчально-виховної роботи зі студентами тощо.

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

• “Вступ до спеціальності”;
• “Дошкільна педагогіка”;
• “Дошкільна лінгводидактика”;
• “Історія педагогіки”;
• “Історія вищої освіти”;
• “Іноземна мова (за поглибленою програмою)”;
• “Інформаційні технології в освіті та науці”;
• “Менеджмент в освіті”;
• “Основи природознавства з методикою”;
• “Основи образотворчого мистецтва з методикою”;
• “Основи педагогічної майстерності”;
• “Основи медичних знань і охорони здоров’я”;
• “Основи сімейної педагогіки”;
• “Основи гувернерства”;
• “Організація і проведення наукового дослідження в галузі дошкільної освіти”;
• “Педіатрія”;
• “Загальна педагогіка”;
• “Педагогіка вищої школи”;
• “Психологія вищої школи”;
• “Дитяча психологія”;
• “Педагогічна інноватика в дошкільній освіті”;
• “Теорія і методика фізичного виховання”;
• “Теорія і методика формування елементів математики у дітей дошкільного віку”;
• “Управління в системі дошкільної освіти”;
• “Українська етнопедагогіка”;
• “Фізіологія дитини з основами генетики”.