Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/webiart/ffmc.com.ua/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/webiart/ffmc.com.ua/wp-includes/plugin.php on line 601

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

Історія кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини як самостійної структури університету почалася з жовтня 1998 року. Спочатку вона мала назву кафедри фізичної культури, а першим її завідувачем став Смирнов Володимир Павлович. Наказом № 53 від 24.05.2004 кафедру було перейменовано у кафедру фізичного виховання. Протягом 2002–2011 рр. кафедра працювала під керівництвом Міронова Андрія Олександровича. З 2011 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Осіпцов Андрій Валерійович.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких кандидати у майстри спорту, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу з різних видів спорту.

Діяльність кафедри спрямована на досягнення головної мети викладання курсу «Фізичне виховання» у вищій школі – формування фізичної культури особистості, підготовку інтелігентних, високоосвічених, здорових, гармонійно розвинених, компетентних в обраній спеціальності фахівців з високою творчою та громадською позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці й захисту інтересів Української держави.

Курс «Фізичне виховання» викладається на всіх спеціальностях університету.

З метою вдосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу з фізичного виховання в Маріупольському державному університеті, заохочення студентів до самовдосконалення, реалізації їх творчих здібностей постійно впроваджуються інноваційні технології.

Кафедра приділяє велику увагу реалізації спортивного потенціалу студентів університету. Для цього викладачами кафедри організовано секційні заняття з таких видів спорту, як волейбол, легка атлетика, таїландський бокс, настільний теніс, футбол, шахи та ін.; працює тренажерний зал; проводяться змагання серед факультетів МДУ. Збірні команди університету з видів спорту неодноразово ставали переможцями та призерами міських та обласних змагань.

Важливе місце у вихованні студентів посідає щорічне спортивне свято в рамках «Дебюту першокурсників». Значною подією в житті університету є організована кафедрою щорічна Спартакіада серед викладачів та співробітників університету.

Основні результати наукових пошуків викладачів утілюються в наукових публікаціях, серед яких варто відзначити навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, навчально-методичні комплекси, монографії, праці, що публікуються у фахових виданнях.

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини співпрацює з вищими навчальними закладами України – Національним університетом фізичного виховання і спорту України (м. Київ), Донбаським державним педагогічним університетом (м. Слов’янськ), Міжнародним науково-технічним університетом імені академіка Юрія Бугая (м. Краматорськ), Донецьким державним інститутом здоров’я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Харківською академією фізичної культури і спорту, Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (м. Луганськ). Предметом співробітництва є організаційно-педагогічні умови формування моральних якостей студентів у процесі фізичного виховання, формування духовності особистості майбутнього фахівця. Підсумком цієї співпраці стало відкриття у 2012 році на базі Маріупольського державного університету лабораторії духовного і пізнавального розвитку особистості.

У навчальному році 2013-2014 здійснено перший набір студентів зі спеціальності 6.010203 «Здоров’я людини» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності виконується за денною формою навчання.

Наказом №230 від 30.09.2013 кафедру перейменовано в кафедру фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти МДУ беруть активну участь у науково-практичних конференціях різного рівня, презентують результати своїх досліджень під час Декади студентської науки, яка щорічно проходить в університеті.